Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή θα δίνεται στο σπίτι ένα βιβλίο και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Προωθούμε τη δράση της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά:

 • Προωθούνται προς την φιλαναγνωσία μέσα από την αγάπη που αναπτύσσεται για το βιβλίο.
 • Καλλιεργείται και εμπλουτίζεται η σκέψη και η φαντασία τους, σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη του προφορικού τους λόγου. Μετά από την ανάγνωση του βιβλίου τα παιδιά παροτρύνονται να ζωγραφίσουν τι τους άρεσε περισσότερο από τοα παραμύθι τους.
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της γραφής και της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσωπική τους εξέλιξη στον τομέα αυτό.
 • Έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και εξασκούνται στο μηχανισμό γραφοανάγνωσης.
 • Κατανοούν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Συνεργάζονται μέσα στην ομάδα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή θα δίνεται στο σπίτι ένα βιβλίο και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Προωθούμε τη δράση της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά:

 • Προωθούνται προς την φιλαναγνωσία μέσα από την αγάπη που αναπτύσσεται για το βιβλίο.
 • Καλλιεργείται και εμπλουτίζεται η σκέψη και η φαντασία τους, σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη του προφορικού τους λόγου. Μετά από την ανάγνωση του βιβλίου τα παιδιά παροτρύνονται να ζωγραφίσουν τι τους άρεσε περισσότερο από τοα παραμύθι τους.
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της γραφής και της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσωπική τους εξέλιξη στον τομέα αυτό.
 • Έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και εξασκούνται στο μηχανισμό γραφοανάγνωσης.
 • Κατανοούν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Συνεργάζονται μέσα στην ομάδα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή θα δίνεται στο σπίτι ένα βιβλίο και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Προωθούμε τη δράση της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά:

 • Προωθούνται προς την φιλαναγνωσία μέσα από την αγάπη που αναπτύσσεται για το βιβλίο.
 • Καλλιεργείται και εμπλουτίζεται η σκέψη και η φαντασία τους, σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη του προφορικού τους λόγου. Μετά από την ανάγνωση του βιβλίου τα παιδιά παροτρύνονται να ζωγραφίσουν τι τους άρεσε περισσότερο από τοα παραμύθι τους.
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της γραφής και της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσωπική τους εξέλιξη στον τομέα αυτό.
 • Έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και εξασκούνται στο μηχανισμό γραφοανάγνωσης.
 • Κατανοούν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Συνεργάζονται μέσα στην ομάδα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή θα δίνεται στο σπίτι ένα βιβλίο και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Προωθούμε τη δράση της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά:

 • Προωθούνται προς την φιλαναγνωσία μέσα από την αγάπη που αναπτύσσεται για το βιβλίο.
 • Καλλιεργείται και εμπλουτίζεται η σκέψη και η φαντασία τους, σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη του προφορικού τους λόγου. Μετά από την ανάγνωση του βιβλίου τα παιδιά παροτρύνονται να ζωγραφίσουν τι τους άρεσε περισσότερο από τοα παραμύθι τους.
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της γραφής και της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσωπική τους εξέλιξη στον τομέα αυτό.
 • Έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και εξασκούνται στο μηχανισμό γραφοανάγνωσης.
 • Κατανοούν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Συνεργάζονται μέσα στην ομάδα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε Παρασκευή θα δίνεται στο σπίτι ένα βιβλίο και θα το επιστρέφουν κάθε Δευτέρα. Προωθούμε τη δράση της δανειστικής βιβλιοθήκης γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά:

 • Προωθούνται προς την φιλαναγνωσία μέσα από την αγάπη που αναπτύσσεται για το βιβλίο.
 • Καλλιεργείται και εμπλουτίζεται η σκέψη και η φαντασία τους, σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη του προφορικού τους λόγου. Μετά από την ανάγνωση του βιβλίου τα παιδιά παροτρύνονται να ζωγραφίσουν τι τους άρεσε περισσότερο από τοα παραμύθι τους.
 • Αντιλαμβάνονται την αξία της γραφής και της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνητρο για την προσωπική τους εξέλιξη στον τομέα αυτό.
 • Έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και εξασκούνται στο μηχανισμό γραφοανάγνωσης.
 • Κατανοούν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Συνεργάζονται μέσα στην ομάδα.