Η Κατανομή του προσωπικού

Τα προπρονηπιακά, τα μεταβρεφικά και το βρεφικό  τμήμα είναι στελεχωμένα με βρεφονηπιοκόμους (απόφοιτες των αντίστοιχων σχολών).

Τα τμήματα του νηπιαγωγείου, των προνηπίων και των προ-προνηπίων είναι στελεχωμένα με νηπιαγωγούς (απόφοιτες των αντίστοιχων σχολών).