Παροχές

Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί 11 μήνες τον χρόνο με ωράριο λειτουργίας από τις 07.00 πμ έως και τις 15.00 μμ. .

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Η ΚΙΒΩΤΟΣ» παρέχουμε  παρακολούθηση από παιδίατρο.

Μάθετε Περισσότερα

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Μάθετε Περισσότερα

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.

Διατροφή

H παιδική ηλικία είναι η καταλληλότερη για να αποκτήσει ο άνθρωπος σωστές και γερές βάσεις στη διατροφή του. Τα παιδιά διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» τοποθετούμε τη διατροφή στις πρώτες θέσεις των τομέων ευθύνης του σχολείου σε συνεργασία με τη διατροφολογική ομάδα του Nutrischool.