Ποιά εικόνα το πρώτο γράμμα της είναι ο ήχος που άκουσες.

Εικόνα και ήχος