Τσέκαρε ποιό είναι το πρώτο γράμμα της εικόνα

Το πρώτο γράμμα