Βρέστε ανά δύο ίδια γράμματα

H ΚιβωτοAντιστοίχιση ανά δύο 4x6