2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «η Κιβωτός» η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, αλλά και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προάγονται η εννοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η βιωματική μάθηση και η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας.
Επιδιώκεται η επεξεργασία θεμάτων και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας.
Δίνεται έμφαση στη συνεργατική μάθηση.
Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος.

Υλοποιούνται επίσης οι σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης όπως:
Να θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.
Να φροντίζει για την προσωπική ενδυνάμωση και τη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας.
Η γνώση να οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον.
Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών.
Η συνεργασία με την οικογένεια είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών.
Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική καιπολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες τους.
Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα για το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος λοιπόν, είναι να αξιοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη διάθεση των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και εμπειρίες.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «η Κιβωτός» κατά το σχολικό έτος 2020-2021στελεχωνόταν από 2 έμπειρες νηπιαγωγούς:
Κοντούλη Ασπασία
Ντελή Αγγελική

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το σχολείο συστεγάζεται με τον πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό «η Κιβωτός».
Διαθέτει 2 μεγάλες αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες οι οποίες διαθέτουν και Η/Υ. Η μία αίθουσα διαθέτει διαδραστικό πίνακα όπου κάνει τη γνώση να μοιάζει μεπαιχνίδι. Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου διαθέτει 2 μεγάλες τσουλήθρες όπου τα παιδιά τρελαίνονται να παίζουν.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α’ 19 6 25
Β’ 10 12 22

Οι μαθητές του σχολείου μας ήταν όλοι γεννημένοι κατά το έτος 2015 και 2016.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Στο διάστημα των εξ αποστάσεως μαθημάτων έγινε χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του 4school όπου μέσα από την τηλεκπαιδευση και τα βίντεο που ανεβάζαμε καθημερινά καταφέραμε να μην χαθεί η επαφή των παιδιών με το σχολείο.
Σημεία προς βελτίωση
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Το έργο της Διοικητικής λειτουργίας στο σχολείο μας κρίνεται αποτελεσματικό γιατί στοχεύει στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων που εκφράζουν τη συνισταμένη των ατομικών στόχων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών, στη δημιουργία και
διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να προάγεται η ομαδική προσπάθεια μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Σημεία προς βελτίωση
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τα σεμινάρια έγιναν κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως, επομένως το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν δυσκολεύτηκε στην διεξαγωγή τους.
Σημεία προς βελτίωση
Αρχικά, εάν οι συνθήκες είναι επωφελείς την επόμενη χρονιά έχουμε ως στόχο να συμμετάσχουμε με το σχολείο μας σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ERASMUS) που θα βοηθήσει εμάς και τους μαθητές μας να έρθουμε σε επαφή με άλλους λαούς και κουλτούρες και να τους γνωρίσουμε.
Επιπλέον, επειδή την φετινή χρονιά τα πιο πολλά μαθήματα έγιναν μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, επιθυμούμε να συμμετάσχουμε ως εκπαιδευτικοί σε επιμορφώσεις ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώσεις και να δίνουμε δυνατότητες εξέλιξης της μάθησης μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Μπορείτε να τον κατεβάσετε από το παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/1cwHiewxbhYYrMfWrXhxceOAfRUWlYwQM/view?usp=sharing

Μοιραστείτε το: