2021-2022

Εσωτερικός κανονισμός

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/1vaHEzODhpIacCykHiuHYYf0GL5db2kZa/view?usp=share_link

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΔΑΣ 2021-2022

Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας 2021-2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερική αξιολόγηση από το παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/194BK5eZg0HLxWQQpnzGWTmCOQ3XqfnAd/view?usp=share_link

Μοιραστείτε το: