2022-2023

Εσωτερικός κανονισμός

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link

https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μοιραστείτε το: