Ιούλιος 2023

Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2022-2023

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2021-2022

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2020-2021

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Ενημέρωση 1

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδιά σας είναι θορυβώδη φασαριόζικα

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδία σας χτυπιούνται ή λογομαχούν μεταξύ τους

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί σας δεν μπορεί να κάτσει σε μία θέση

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί που εμφανίζει υπερβολικά κλάματα ή  γκρίνια

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδιά που λερώνονται καθώς τρώνε

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα