Ιούλιος 2023

Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2022-2023

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1ecf_79GLSJrXI59oCBQjisd7jeHCV7yW/view?usp=share_link ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2022-2023 Μπορείτε να κατεβάσετε τον Συλλογικό Προγραμματισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1YfEyyFIjwB0HERGLX-F2GFINE8-9rL0I/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2021-2022

Εσωτερικός κανονισμός Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/1vaHEzODhpIacCykHiuHYYf0GL5db2kZa/view?usp=share_link ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΔΑΣ 2021-2022 Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας 2021-2022 Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερική αξιολόγηση από το παρακάτω link https://drive.google.com/file/d/194BK5eZg0HLxWQQpnzGWTmCOQ3XqfnAd/view?usp=share_link

Μάθετε Περισσότερα
Η Κιβωτός Λογότυπο
31 Ιουλίου, 2023

2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΚαταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «η Κιβωτός» η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, αλλά και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.Σύμφωνα με τα παραπάνω:Προάγονται η εννοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η βιωματική μάθηση και η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας.Επιδιώκεται η επεξεργασία θεμάτων και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας.Δίνεται έμφαση στη συνεργατική μάθηση.Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος. Υλοποιούνται επίσης οι σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης όπως:Να θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.Να φροντίζει για την προσωπική ενδυνάμωση και τη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας.Η…

Μάθετε Περισσότερα
Τα παιδιά σας είναι θορυβώδη φασαριόζικα
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδιά σας είναι θορυβώδη φασαριόζικα

Όταν τα παιδιά σας είναι θορυβώδη φασαριόζικα:

Μάθετε Περισσότερα
Τα παιδία σας χτυπιούνται ή λογομαχούν μεταξύ τους
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδία σας χτυπιούνται ή λογομαχούν μεταξύ τους

Όταν τα παιδία σας χτυπιούνται ή λογομαχούν μεταξύ τους πρέπει να: 1. τα χωρίσετε μακριά το ένα από το άλλο 2. τους δώσετε μεγάλη προσοχή και να ενθαρρύνετε τα παιδιά που φέρονται καλά 3. τους θυμίσετε τους κανόνες 4. αποσπάσετε την προσοχή τους  5. στην αρχή της συζήτησης υπενθυμίστε τους ότι μπορούν να μιλήσουν αφού τελειώσετε εσείς. 6. Τέλος δώστε τους την ευκαιρία να μιλήσουν.

Μάθετε Περισσότερα
Το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί

Όταν το παιδί σας δυσκολεύεται να σας αποχωριστεί πρέπει:

Μάθετε Περισσότερα
Το παιδί σας δεν μπορεί να κάτσει σε μία θέση
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί σας δεν μπορεί να κάτσει σε μία θέση

Τι να κάνετε όταν το παιδί σας δεν μπορεί να κάτσει σε μία θέση:

Μάθετε Περισσότερα
Το παιδί που εμφανίζει υπερβολικά κλάματα ή γκρίνια
10 Ιουλίου, 2023

Το παιδί που εμφανίζει υπερβολικά κλάματα ή  γκρίνια

Οδηγίες για παιδιά που εμφανίζουν υπερβολικά κλάματα ή  γκρίνια Αγνοούμε το κλάμα τις περισσότερες φορές και συστήνουμε στο παιδί τα εξής: Επιπλέον μην ξεχνάτε τις στιγμές που δεν κλαίει να το παινεύετε: «Μ’ αρέσει όταν μιλάς ήρεμα και καταλαβαίνω καλύτερα, ενώ κι εσύ είσαι χαρούμενος».

Μάθετε Περισσότερα
Τα παιδιά που λερώνονται καθώς τρώνε
10 Ιουλίου, 2023

Τα παιδιά που λερώνονται καθώς τρώνε

Οδηγίες για παιδιά που λερώνονται καθώς τρώνε:

Μάθετε Περισσότερα